03/05/2021 17:28
32

Thông báo công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Tuy Phong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch phối hợp với Công an huyện Tuy Phong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1589 đến Km 1632; từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021)

Tập tin đính kèm: 529_TB-PC08.pdf