20/07/2021 17:52
27

Thông báo công khai nội dung Kế hoạch số 31/KH-CATP-CSGTTT ngày 15/7/2021

Thông báo công khai nội dung Kế hoạch số 31/KH-CATP-CSGTTT ngày 15/7/2021 (thời gian thực hiện Kế hoạch 19/7/2021 đến ngày 26/7/2021).

Tập tin đính kèm: 1834_TB-CATP.pdf