05/04/2021 17:53
39

Thông báo Công khai nội dung Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện

Thông báo Công khai nội dung kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1A (từ ngày 08/04/2021 đến ngày 14/04/2021)

Tập tin đính kèm: 349_TB-PC08.pdf