18/11/2022 15:53
173

Thông báo công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 10/11/2022, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch tuần tra, kiểm soát - xử lí vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1658+180 đến Km 1718+500), từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022.


Tập tin đính kèm:1555_0001.pdf