11/06/2021 09:27
21

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1658+180 đến Km 1725+250; từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021).

Tập tin đính kèm: 776_TB-PC08.pdf