21/07/2021 18:42
10

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1709 thuộc xã Hàm Mỹ đến Km 1742 thuộc xã Tân Lập; từ ngày 22/7/2021 đến ngày 28/7/2021).

Tập tin đính kèm: 1013_TB-PC08.pdf