21/07/2021 18:42
15

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1770+734 đến Km 1725+250; từ ngày 22/7/2021 đến ngày 28/7/2021).

Tập tin đính kèm: 1015_TB-PC08.pdf