23/07/2021 17:46
38

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1658+180 đến Km 1725+250; từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021).

Tập tin đính kèm: 1039_TB-PC08.pdf