15/10/2021 08:26
13

Thông báo Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 06/10/2021, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A  (Từ Km 1709 thuộc xã Hàm Mỹ đến Km 1742 thuộc xã Tân Lập), từ ngày 07/10/2021 đến ngày 13/10/2021.

Tập tin đính kèm:1444-TB-CSGT-2.pdf