15/10/2021 08:27
16

Thông báo Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 12/10/2021, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A  (Từ Km 1770+734 thuộc xã Tân Đức đến Km 1742 thuộc xã Sông Phan), từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

Tập tin đính kèm: 1483-TB-CSGT-1.pdf