15/10/2021 08:28
26

Thông báo Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 12/10/2021, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A  (Từ Km 1770+734 đến Km 1725+250 ), từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

Tập tin đính kèm:1483-TB-CSGT-3.pdf