23/09/2021 15:28
23

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 28

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1658+180 đến Km 1725+250) và Quốc lộ 28 (từ Km 00 đến Km 42); từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021

Tập tin đính kèm: 1365_TB-PC08.pdf