08/10/2021 16:26
11

Thông báo Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 28

Ngày 07/10/2021, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (Từ Km 1658+180 đến Km 1725+250) và tuyến Quốc lộ 28 (từ Km 00 đến Km 42) ; từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021.

Tập tin đính kèm:1463-TB-PC08.pdf