03/05/2021 17:28
37

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1589 đến Km 1658; từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

Tập tin đính kèm: 527_TB-PC08.pdf