16/07/2021 18:12
25

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1589+340 đến Km 1658; từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021).

Tập tin đính kèm: 991_TB-PC08.pdf