11/09/2021 20:25
19

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1589+340 đến Km 1658; từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021).

Tập tin đính kèm: 1296_TB-PC08.pdf