30/08/2021 13:39
707

Thông báo dời thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi thiết kế panô tuyên truyền hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2021

Ngày 14/7/2021, Ban Chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế panô tuyên truyền hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” năm 2021 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng”.

Tuy nhiên, hiện nay do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi vẫn tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo cho cuộc thi tiếp tục được triển khai và đạt yêu cầu về nội dung; Ban tổ chức cuộc thi dời thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi đến ngày 20/9/2021.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông báo để các cá nhân, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện và tham gia cuộc thi góp phần tạo hiệu ứng và sức lan tỏa trong cộng đồng./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc