12/09/2023 15:45
246

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Kết quả lựa chọn:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 88 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

  Văn bản đính kèm: 1430.TB-PC08