17/01/2022 11:14
295

Thông báo về việc dừng "tự động gia hạn tạm trú" kể từ ngày 15/01/2022 cho người nước ngoài

Từ ngày 15/01/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thông báo dừng "tự động gia hạn tạm trú" cho công dân nước ngoài

1. Từ tháng 01/2022, Việt Nam sẽ từng bước mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ nên được sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, Cục Quản lý xuất nhập cảnh dừng việc "tự động gia hạn tạm trú" cho công dân nước ngoài kể từ ngày 15/01/2022.
2. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại: 02523.428.156
Notice about discontinuation of "Automatic stay extension"
1. VietNam gradually resumes regular international flights from 1st Juanuary, 2022. Please be advised that with the competent authorities' approval, the VietNam Immigration Department will discontinue "automatic stay extension" for the foreign nationals from 15th Juanuary, 2022.
2. For futher information, please contact us via tel: 02523.428.156