24/08/2021 10:29
143

Thư của Giám đốc Công an tỉnh gửi đến cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh

Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trước tình hình trên, phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, xung kích trên tuyến đầu cùng với hệ thống chính trị, Nhân dân địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc" đã góp phần kiểm soát và kiềm chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Cổng thông tin đăng tải thư khen, động viên của Giám đốc Công an tỉnh gửi đến cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh: