10/04/2020 16:48
672

Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tạI đơn vị pccc và cnch

Xác định cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tại địa phương;

Do vậy trong thời gian qua, bên cạnh những nhiệm vụ trọng yếu như phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ... thì Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bình Thuận đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác này, cụ thể: Tập trung nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh nội dung và quy trình triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính đối với 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh Bình Thuận; Bố trí đội ngũ cán bộ chiến sỹ có năng lực, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất, đạo đức tốt, có tác phong, thái độ chuẩn mực tham gia bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ; Tổ chức nhiều buổi tập huấn cả về lý thuyết lẫn thao tác thực hành, giúp cán bộ trực tiếp làm công tác này nâng cao nhận thức và nghiệp vụ, đảm bảo nắm thật vững, thật chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Trang bị đầy đủ máy móc nghiệp vụ, các phương tiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức; đồng thời đảm bảo sự tiện nghi cũng như tạo cảm giác dễ chịu cho nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc; Bên cạnh đó đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện của CBCS. Đồng thời, tiến hành lắp đặt hộp thư góp ý đánh giá thái độ làm việc của cán bộ dành cho người dân tại khu vực giải quyết để kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ chiến sĩ có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, không làm tốt chức trách nhiệm vụ... khiến nhân dân không hài lòng.

Với những nỗ lực, cố gắng của CBCS trực tiếp tham gia đảm nhận công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa nói riêng và toàn đơn vị nói chung, trong năm 2019  Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đã tiếp nhận và giải quyết 479 hồ sơ, thủ tục về PCCC (trong đó 318 hồ sơ thẩm duyệt; 81 hồ sơ cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; 76 hồ sơ xin phê duyệt phương án chữa cháy và 04 hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC). Nhìn chung, hồ sơ tiếp nhận và giải quyết được tổng hợp đầy đủ vào sổ ghi chép; các quy trình, hồ sơ thủ tục, thời gian giải quyết theo đúng quy định, có giấy hẹn cho các đối tượng đến nhận kết quả; Các tổ chức và cá nhân đến liên hệ đều được hướng dẫn kỹ càng, chính xác; các khoản phí và lệ phí đều được công khai và thực hiện đúng quy định.

(Trung úy Nguyễn Thị Vân Anh đang hướng dẫn thủ tục xin chứng nhận an toàn PCCC)

Có được kết quả như trên, trước hết phải kể đến sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; sự sâu sát của Đảng ủy lãnh đạo Phòng CSPCCC và CNCH; đặc biệt là ý thức trách nhiệm và thái độ tận tụy của CBCS đối với nhân dân; đó chính là một phần kết quả của việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bình Thuận.