12/08/2021 22:12
102

Tính hiệu quả của hệ thống khai thác dữ liệu điện tử hóa tàng thư căn cước công dân trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 388/C06-P4 ngày 04/2/2020 của Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an về việc điện tử hóa tàng thư căn cước công dân (CCCD),  Kế hoạch số 2226/KH-CAT-PC06-PV01 ngày 03/06/2020 của Công an tỉnh về triển khai kết nối, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân giữa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với Công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác công an góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Sau khi hệ thống được kết nối với Công an các đơn vị, địa phương phục vụ việc tra cứu, khai thác, sử dụng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các thông tin, dữ liệu trên hệ thống dữ liệu Tàng thư CMND/CCCD giúp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan giảm công việc lao động thủ công, tiết kiệm thời gian đi lại, cải cách thủ tục hành chính, chủ động khai thác, cập nhật các thông tin ảnh, dấu vân tay để truy nguyên dấu vân tay trong vụ án, dấu vân tay các đối tượng truy nã, dấu vân tay phục vụ cấp CMND/CCCD, số CMND và các thông tin khác phục vụ công tác công an.

Đặc biệt trong thời gian “Chiến dịch cấp căn cước công dân” trên toàn tỉnh Bình Thuận, hệ thống khai thác dữ liệu điện tử hóa tàng thư căn cước công dân đã giúp Công an các địa phương thực hiện việc tra cứu để cấp căn cước công dân được thuận tiện, nhanh chóng, giảm thiểu chi phí, giảm nguồn nhân lực, việc trao đổi thông tin giữa Công an các địa phương với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong công tác tra cứu cấp căn cước công dân được khoa học, nhanh chóng, chính xác hơn, tiếp nhận tra cứu trả lời kết quả ngay cho công dân, tạo điều kiện cho người dân không phải đi lại nhiều lần.

Qua theo dõi, tính đến nay Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương đã thực hiện việc tra cứu trên hệ thống khai thác dữ liệu điện tử hóa tàng thư căn cước công dân để làm thủ tục cấp 898.769 thẻ căn cước công dân, riêng Công an các địa phương là 759.563 căn cước công dân. Việc giao thẩm quyền phê duyệt và trả lời kết quả tra cứu, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tờ khai CMND cho Công an các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại; đảm bảo việc giải quyết thủ tục tra cứu cấp căn cước công dân được nhanh chóng, thuận lợi, chính xác.

Với nhiều điểm mới mang tính đột phá của hệ thống kết nối, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ theo dõi chuyên đề thuộc Công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ có liên quan. Đồng thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy chế “khai thác dữ liệu điện tử hóa tàng thư căn cước công dân đối với Công an các địa phương, đơn vị có liên quan trong Công an tỉnh Bình Thuận triển khai, thực hiện, bảo đảm công tác cấp CCCD, các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định của ngành đạt yêu cầu, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh trật tự trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

Thế Thạnh