30/05/2023 10:20
400

Trường Cao đẳng Bình Thuận ra mắt mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; Hướng dẫn số 476/HD-CAT, ngày 14/02/2023 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023, chiều ngày 17/5/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức ra mắt 02 mô hình: (1) Tổ nắm bắt và xử lý thông tin trên mạng xã hội; (2) Tổ tự quản học sinh, sinh viên ký túc xá Trường Cao đẳng Bình Thuận. Dự lễ ra mắt mô hình có lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh; Ban Giám hiệu trường; Đại diện các phòng, ban, khoa, tổ và sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Tại buổi lễ ra mắt, đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 05 thành viên do ông Đỗ Huy Sơn - Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban, Tổ nòng cốt mô hình gồm 06 thành viên là cán bộ, công nhân viên và sinh viên nhà trường, thông qua quy chế hoạt động mô hình. Việc xây dựng mô hình và ra mắt các mô hình nhằm tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm và phản ánh kịp thời thông tin, dư luận trái chiều trong nội bộ để tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu xử lý, định hướng kịp thời góp phần xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thành viên Tổ nòng cốt mô hình ra mắt tại hội nghị

Phát biểu tại buổi ra mắt, lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh, Tổ quốc Công an tỉnh trân trọng sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng mô hình “tự phòng, tự quản” nhằm tuyên truyền đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, trao đổi đề nghị Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo mô hình tập trung chỉ đạo hoạt động mô hình theo quy chế và Hướng dẫn số 163/HD-BCĐ, ngày 17/01/2023 về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sau buổi lễ Ban Chỉ đạo mô hình hướng dẫn và định hướng kỹ năng cần thiết để xử lý thông tin trên mạng xã hội giúp thành viên Tổ nòng cốt mô hình thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật./.

                                 Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc