18/01/2022 10:17
268

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sau 16 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm và bảo đảm chất lượng trong tổ chức và hoạt động; kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Cổng thông tin điện tử Công an Bình Thuận xin đăng tải "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV" để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Tập tin đính kèm: 1917-CV_BTGTW.pdf

Đội CNTT - Phòng Tham mưu