21/09/2022 09:48
148

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 12/9/2022 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho lãnh đạo, công nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tại đây, gần 150 lãnh đạo, công nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật này đã được nghe phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; các vụ cháy điển hình trong thời gian qua; những nguy cơ cháy nổ tại cơ sở, nơi tập trung đông người. Ngoài việc tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy nổ, lãnh đạo, công nhân viên được hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Các cán bộ Đội Công tác phòng cháy cũng đã lồng ghép, đưa ra các tình huống giả định cháy để cán bộ, nhân viên của cơ sở rút ra bài học trong công tác phòng ngừa và xử lý tình huống cháy nổ.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH

Buổi tuyên truyền đã thành công tốt đẹp với sự góp mặt đầy đủ, phối hợp chặt chẽ và nghiêm túc giữa Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo, công nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thông qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân viên đang làm việc các cơ sở đã nắm được tầm quan trọng của công tác PCCC và CHCN. Từ đó phát huy tính chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Đồng thời mỗi cán bộ, nhân viên trong cơ sở cũng sẽ là một tuyên truyền viên trong công tác PCCC và CNCH, nâng cao ý thức, kiến thức đến các gia đình và cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH