07/04/2021 14:09
47

Tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép (Audio)

(https://www.youtube.com/watch?v=OLTKz6aX9HU)