23/07/2021 08:07
1416

Ứng dụng IPv6 trên Cổng thông tin điện tử Công an Bình Thuận

Địa chỉ IPv6 là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Do sự phát triển như vũ bão của mạng và dịch vụ Internet, nguồn IPv4 dần cạn kiệt, đồng thời bộc lộ các hạn chế đối với việc phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại trên Internet.

Thiết kế của IPv6 cho phép mã hóa kết nối giữa thiết bị đầu - cuối, định tuyến linh hoạt và loại bỏ hoàn toàn công nghệ biên dịch (NAT). Vì vậy, việc chuyển đổi sử dụng địa chỉ IPv6 giúp hỗ trợ hoạt động mạng lưới, dịch vụ tốt hơn, đơn giản kiến trúc mạng và hỗ trợ mạng lưới bảo mật nhiều lớp.

Xác nhận ứng dụng IPv6 tại góc dưới bên phải của Cổng thông tin điện tử Công an Bình Thuận

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, sự hỗ trợ kỹ thuật từ Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận (Trung tâm Công nghệ thông tin), Cổng thông tin điện tử Công an Bình Thuận đang kết nối thử nghiệm, từng bước tiến tới chuyển đổi chính thức IPv4 sang IPv6 nhằm sử dụng công nghệ tối ưu, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng các dịch vụ Công an tỉnh cung cấp qua IPv6, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, triển khai ứng dụng Internet of Thing (IoT) có hiệu quả

Tại Khoản 6, Điều 4, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định: “Khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền tiếng Việt và chuyển đổi sang công nghệ địa chỉ Internet IPv6 (gọi tắt là công nghệ IPv6)”./.

Đội Công nghệ thông tin