30/05/2023 10:20
404

Xây dựng xã Thuận Minh – Hàm Thuận Bắc “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Ngày 22/5/2023, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xã Thuận Minh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của huyện. Tham dự hội nghị, có đ/c Thượng tá Hoàng Văn Kiên - Phó Trưởng Công an huyện, đại diện Thường trực BCĐ huyện; đại diện Đảng uỷ, UBND, các ban ngành, mặt trận đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Ban điều hành và 32/32 tổ tự quản các thôn. Được biết, Thuận Minh là xã miền núi có vị trí địa lý tiếp giáp với các địa bàn trong và ngoài huyện: Phía Đông giáp thị trấn Ma Lâm, Phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam, phía Nam giáp với xã Hàm Chính và xã Hàm Liêm, phía Bắc giáp với xã Hàm Phú và xã Đông Giang; có diện tích đất tự nhiên hơn 12.482ha, 2.082 hộ/ 8.395 khẩu chia làm 04 thôn, trong đó thôn Ku Kê tập trung đồng bào dân tộc Mang, Raglay và Cơ Ho sinh sống. Có 04 tôn giáo chính: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài. 

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được ổn định, quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, các mô hình được xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả: “Thanh Niên xung kích phòng chống xâm hại trẻ em”, “Thôn phòng chống lây lan ma tuý”, “Tổ tự quản xung kích phòng chống tội phạm”, “Trường học tự quản về ANTT”. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về xây dựng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở, Công an huyện Hàm Thuận Bắc chọn xã Thuận Minh xây dựng điểm xã “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm cơ sở vững chắc để củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.

Đ/c Thượng tá Hoàng Văn Kiên – Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Hoàng Văn Kiên - Phó Trưởng Công an huyện yêu cầu Ban chỉ đạo xã Thuận Minh tiếp phải đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tự giác tham gia công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - các ban, ngành, đoàn thể để huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phấn đấu đạt xã điển hình của huyện về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an xã Thuận Minh được giao nhiệm vụ chủ công trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào xã để triển khai thực hiện đạt Bộ tiêu chí theo quy định của Bộ Công an; trọng tâm là 04/04 thôn, xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt Xuất sắc; các mô hình tự phòng tự quản phân loại Tốt; đạt tiêu chí 19.2 về “An toàn về an ninh trật tự, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”,....

Mặt trận TQVN xã,  các cơ quan, ban ngành, Ban điều hành các thôn ký kết thi đua

Tại Hội nghị các ban, ngành Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, Ban điều hành các thôn đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện đạt, vượt 34 tiêu chí trong xây dựng xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Phòng Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ