30/08/2021 11:38
24

Ý nghĩa từ việc nhân rộng mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Vừa qua, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh trật tự” tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Theo nội dung Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các đơn vị chức năng Công an tỉnh sẽ phối hợp Ban chỉ đạo huyện Đức Linh và Tuy Phong tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm xác định tình trạng nghề nghiệp và nhu cầu việc làm phục vụ cho việc xây dựng mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người được tha tù về địa phương; qua đó, vận động cán bộ và nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ việc triển khai nhân rộng mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh trật tự” nhằm tạo điều kiện, cơ hội việc làm, hỗ trợ vay vốn để những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không mặc cảm với xã hội, vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc triển khai nhân rộng mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh trật tự” là một hoạt động xã hội mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc; không những giúp người lầm lỗi có cơ hội hoàn lương, sống có ích cho xã hội mà còn là tấm gương để những người có quá khứ lầm lỗi phấn đấu vươn lên, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc