04/11/2021 10:52
1332

Ban chỉ đạo xã Đông Hà, huyện Đức Linh ra mắt mô hình Quỹ nhân dân với an ninh, trật tự” năm 2021

Thực hiện dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh về nhân rộng mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh trật tự”, sáng ngày 21/10/2021 tại xã Đông Hà (huyện Đức Linh), Ban chỉ đạo xã tổ chức Hội nghị phát động và ra mắt mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh trật tự”; có sự tham dự và chứng kiến của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện, công an huyện

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo xã Đông Hà báo cáo kết quả quá trình xây dựng và công tác chuẩn bị ra mắt mô hình; công tác vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí thành lập quỹ; công bố quyết định cho 02 trường hợp chấp hành xong án phạt tù về địa phương được vay vốn để sản xuất, làm ăn ổn định cuộc sống (20 triệu đồng/trường hợp). 

Việc triển khai xây dựng mô hình “ Quỹ nhân dân với an ninh trật tự” bước đầu đã tác động tích cực đến các mặt đời sống xã hội, nhận thức các ban, ngành và cộng đồng xã hội về công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được nâng lên rõ rệt; từng bước xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có quá khứ lầm lỡ; bản thân và gia đình người chấp hành xong án phạt tù ngày càng tin tưởng vào vào đường lối, chính sách của Đảng và chính quyền. Đây là một hoạt động xã hội mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỗi có cơ hội hoàn lương, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương/.

PV05