06/10/2022 09:38
482

Công an nhân dân tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng hiện nay

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, không gian mạng là một mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch, phản động lan truyền các thông tin giả, sai sự thật, tin xấu, độc tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một mặt trận đấu tranh quan trọng trong tổng thể cuộc đấu tranh của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết khái quát một số nội dung tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng và đưa ra một số giải pháp để thực hiện công tác đấu tranh này được hiệu quả hơn trong tình hình hiện nay.

1. Đặt vấn đề

Đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể công tác đấu tranh tư tưởng. Các thế lực thù địch tấn công trực tiếp vào những vấn đề lý luận cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, mục đích cuối nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa các trào lưu tư tưởng phi vô sản thâm nhập vào đời sống xã hội.

Đại hội XIII của Đảng đề cập trực tiếp và nhấn mạnh việc quản lý và phát triển thông tin trên không gian mạng, trong đó có việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch: “Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục” . Do đó, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Khái quát về hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng của các thế lực thù địch

Để thực hiện được mưu đồ chính trị của mình, các thế lực thù địch không từ bất cứ thủ đoạn nào để chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng mà ở đây chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển khoa học - công nghệ hiện nay, các thế lực thù địch đã lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá, điều này đã và đang gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid - 19 tới đời sống xã hội nước ta.

Theo số liệu thống kê của Digital Việt Nam, tính tới tháng 6/2021, số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là gần 70 triệu, tăng 0,8% trong giai đoạn 2020-2021 (chiếm hơn 70% dân số); số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là gần 76 triệu người, tăng gần 10 triệu người trong vòng 1 năm (tương đương 73,7% dân số). Mỗi ngày, người dùng Việt Nam dành tới gần 7 giờ để tham gia các hoạt động liên quan tới Internet. Trong số những người dùng Internet ở Việt Nam thì trên 70% là người trẻ tuổi, do đó các thế lực thù địch lợi dụng điều này để tuyên truyền, xuyên tạc. Bởi lẽ, bộ phận giới trẻ còn chưa nhận thức được đầy đủ về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, vô tình trở thành người tiếp tay cho các đối tượng. 

Bản thân mỗi người dùng mạng Internet không chỉ là những người sáng tạo về nội dung, mà còn đồng thời là người lan truyền, chia sẻ nội dung. Từ đó, các thông tin tuyên truyền, xuyên tạc dễ đến được với nhiều người ở phạm vi rộng. Với âm mưu của mình, các thế lực thù địch kết hợp nhiều hình thức khác nhau, làm thay đổi quan điểm, lập trường chính trị của Đảng, làm cho Đảng ta suy yếu về tư tưởng và tổ chức, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

2.2. Hình thức và nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng

* Về hình thức tuyên truyền, xuyên tạc

Việc tuyên truyền các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc vào nước ta của các thế lực thù địch bằng Internet được tiến hành với nhiều hình thức như: các trang website (VOA, RFA, RFI...); các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt qua các kênh internet: BBC, VOA, RFA, RFI...; bên cạnh đó là hàng nghìn Blog thu hút lượng truy cập lớn: “Quan làm báo”, “Dân làm báo”, “Biển Đông’’, “Ba Sàm”, “Chân dung quyền lực”, “Tạp chí sự thật”, “Lỗi hệ thống”… để tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp dư luận xã hội. Các đối tượng thường núp dưới vỏ bọc các tổ chức “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ”... để livestream, đăng tải các nội dung sai trái, xuyên tạc. Trong đó, chúng tập trung sử dụng các trang mạng xã hội để đả phá hệ thống lý luận và nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các thế lực thù địch sử dụng các website, dịch vụ thư điện tử (e-mail) và các trang mạng xã hội (Facebook), Zalo (các dịch vụ chat, nhắn tin, hội thoại), truyền thoại (VoIP), diễn đàn (forum), Twitter, Youtube, MySpace... để đưa thông tin xuyên tạc, chống phá. Cách thức tiến hành của chúng thường là tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài dần các thông tin xấu, độc, theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái. Người dùng truy cập thông qua đường dẫn (link) của bạn bè trên mạng xã hội dễ dàng “mắc mưu”, bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin đó. 

Hiện nay, sự chống phá này không chỉ ở diện rộng bằng những bài viết dung tục, thù hận, cực đoan một chiều như trước đây, các thế lực thù địch đầu tư xây dựng và sử dụng ngày càng nhiều bài viết đa tầng thông tin, đa quan điểm, với nhiều chiêu trò đánh tráo khái niệm, ngụy tuyên truyền hết sức tinh vi, khiến công tác đấu tranh của ta càng thêm khó khăn, phức tạp. Do đó, nếu như không có nhận thức đúng đắn, sự kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì rất dễ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”. Đây chính là cái đích mà các thế lực thù địch muốn hướng tới, suy yếu từ bên trong dẫn đến mất lòng tin của nhân dân và dần dần là sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa.

* Về nội dung tuyên truyền, xuyên tạc

Nội dung thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là hết sức đa dạng, phức tạp, trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…, trong đó tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Đảng ta. Các thế lực thù địch đòi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng bài bác chủ nghĩa Mác - Lênin, tập trung tấn công vào những vấn đề nguyên tắc then chốt, luận điểm cơ bản nhất, như phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Chúng công kích, xuyên tạc nhằm “hạ bệ” tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Người; cắt rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận gián tiếp tư tưởng của Người, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính dân tộc của Đảng. Nói xấu, bôi nhọ đời tư, hình ảnh lãnh tụ cộng sản, lãnh tụ Đảng ta.

Chúng trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đan cài gài bẫy bằng những quan điểm giả danh mác-xít, làm cho người đọc mất phương hướng, lẫn lộn, không phân biệt được đúng - sai. Chúng rêu rao rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam, giới lý luận và các nhà khoa học của ta đã dịch sai, hiểu sai quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen; đồng thời, chúng diễn giải lại theo cách hiểu xuyên tạc, méo mó, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực chất việc chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta, làm thay đổi, chuyển hoá cơ sở, nền tảng tư tưởng, từ đó hướng lái đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Cùng với việc công kích trực tiếp vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và xã hội. 

Ngoài ra, chúng còn chống phá, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Đảng ta; phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi xóa bỏ sở hữu toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đồng nhất với tư nhân hóa nền kinh tế, xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước… Cổ xúy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đòi lực lượng vũ trang phải trung lập về chính trị; phủ nhận bản chất cách mạng và nhân dân của lực lượng vũ trang; chia rẽ Quân đội nhân dân với Công an nhân dân, chia rẽ quân đội và công an với nhân dân. Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự trá hình”, từ đó cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để chống phá cách mạng Việt Nam.

Trong những năm tới, internet sẽ ngày càng khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong xã hội khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là trung tâm của thế kỷ này. Các quốc gia sẽ gần như không còn “biên giớí” theo nghĩa mềm khi được kết nối với nhau qua hệ thống mạng internet. Chính vì lẽ đó mà công cuộc đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng không gian mạng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới đây để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “…thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” .

2.3. Một số giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

* Giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân

Một là, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Đề án 08 của Bộ Công an về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Đề án 08/ĐA-BCA-A03 ngày 29/9/2021 của Bộ Công an về “Công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ: Công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ uy tín và hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Qua đó, khẳng định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm thực hiện hiệu quả trên cả hai hướng “Bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân”.

Hai là, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật An ninh mạng năm 2018 của nước ta để mỗi người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc, hiệu quả.

Tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, nhất là các hành vi sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chúng ta cần tuyên truyền sử dụng, tận dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích để tuyên truyền tính đúng đắn của các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc một cách hiệu quả.

Ba là, thực hiện có hiệu quả các giải pháp công nghệ, xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng.

Cùng với các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp công nghệ như: Bảo vệ tốt thông tin cá nhân, kỹ thuật phát tán thông tin trên không gian mạng, kỹ thuật phân tích điều tra, ngăn chặn, bóc gỡ khóa tài khoản của đối phương,… có vị trí rất quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay. Đồng thời, đưa ra truy tố kịp thời, nghiêm minh các đối tượng cố tình vi phạm trên không gian mạng.

Bốn là, làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đặc biệt là các phương thức hoạt động mới của các thế lực thù địch để tuyên truyền các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dự báo thời điểm các thế lực thù địch đẩy mạnh các chiến dịch phá hoại tư tưởng để kịp thời triển khai biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, đặc biệt chú trọng nắm tình hình từ xa, nắm tình hình ngay từ trung tâm phá hoại tư tưởng ở bên ngoài để chủ động triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. 

Năm là, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm tư tưởng, không hoang mang dao động trong mọi hoàn cảnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, lan truyền, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, chia sẻ những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống,… trên không gian mạng. 

Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng là góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng; trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, niềm tin cộng sản; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân…

* Liên hệ với nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chứng cứ về hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước các đối tượng trên không gian mạng hầu hết là dữ liệu số, đối tượng có thể thay đổi, xóa, chèn thông tin. Do đó, việc thu thập, chuyển hóa, đặc biệt là dữ liệu điện tử thành chứng cần được tiến hành thận trọng, liên tục trong quá trình đấu tranh. Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, với từng đối tượng cụ thể, lực lượng Công an áp dụng các biện pháp đấu tranh, xử lý phù hợp như: Với đối tượng ở nước ngoài sẽ đưa vào diện “chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam”, tuyên truyền về bản chất đối tượng; tác động để đối tượng hạn chế, chấm dứt hoạt động… với đối tượng ở trong nước, cảm hóa giáo dục kết hợp với răn đe; vô hiệu hóa, tước bỏ điều kiện hoạt động; đấu tranh trực diện, bắt, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật… Mặt khác, trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần quy trình hóa công tác đấu tranh, nhằm tạo sự thống nhất, cụ thể là: Phát hiện những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng trên không gian mạng; Thu thập, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động của thông tin đối với dư luận xã hội; Lực lượng Công an truy tìm, xác định chính xác đối tượng đưa thông tin tuyên truyền, xuyên tạc; Làm rõ động cơ, mục đích tuyên truyền, xuyên tạc; truy tìm, xác định chính xác đối tượng; thu thập tài liệu, chuyển hóa chứng cứ; đấu tranh, xử lý đối tượng…

3. Kết luận

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng là một cuộc chiến khó khăn, nhiệm vụ hết sức phức tạp, lâu dài, đòi hỏi từng cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân cần phải chủ động vào cuộc quyết liệt, bền bỉ, kiên trì; đồng thời phải tiến hành liên tục và thường xuyên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt, tiền phong của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vững chắc nền tàng tư tưởng của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta trong giai đoạn hiện nay.

Văn Tuấn