14/09/2023 13:57
352

Công an tỉnh phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ

Vừa qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với khoảng 170 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bồi dưỡng.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Thông qua đợt bồi dưỡng nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ được trang bị kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch để phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Thượng tá Bùi Quốc Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Phòng Tổ chức cán bộ