25/11/2021 08:48
449

Điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc Chăm, huyện Bắc Bình

Ông Huỳnh Cứng, ngụ tại xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận là một trong những gương điển hình vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 - 2020.

Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Chăm nói chung và đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tại địa phương nói riêng; ông Huỳnh Cứng đã tích cực tuyên truyền truyền người dân không nghe, không tin vào các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để kích động hận thù dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều cách làm hay như: Trong các ngày lễ, tết đã vận động các trưởng tộc, trưởng họ, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tuyên truyền, nhắc nhở con cháu, người thân trong dòng tộc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp...

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng sư cả Bà la môn huyện Bắc Bình; ông Huỳnh Cứng cùng các vị chức sắc, người có uy tín trong vùng đồng bào Chăm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nổi bật là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự thật sự là điểm sáng trong việc huy động các chức sắc, người có uy tín tham gia trực tiếp, hiệu quả hơn vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết dân tộc như: mô hình “Dòng tộc văn hóa đảm bảo an ninh trật tự”; mô hình “Dòng tộc văn hóa họ Đặng - Nguyễn tham gia đảm bảo an ninh trật tự” và mô hình “Chức sắc Bà la môn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống”.

Ngoài ra, ông Huỳnh Cứng còn trực tiếp tham gia giải quyết thành công các vụ mâu thuẫn trong nội bộ chức sắc người Chăm, giữa tôn giáo Bà Ni với tôn giáo Bà La Môn; các vụ việc đánh nhau giữa thanh niên Kinh - Chăm tại khu vực giáp ranh trên địa bàn xã. Phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn nhiều hoạt động tuyên truyền, tán phát tài liệu có nội dung tư tưởng đòi ly khai của người Chăm; bắt quả tang 03 vụ/05 đối tượng trộm cắp tài sản, cung cấp 10 thông tin có giá trị, phục vụ điều tra công tác khám phá tội phạm của lực lượng Công an; vận động 04 đối tượng nghiện ma túy tự giác khai báo để lực lượng Công an lập hồ sơ quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ.

Những đóng góp tích cực của ông Huỳnh Cứng và các vị chức sắc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Chăm đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy; mê tín dụ đoan từng bước được xóa bỏ; đưa xã thuần đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bà La Môn đạt chuẩn nông thôn mới./.

                                                                                       Chí Cường