24/02/2021 18:16
64

Hội nghị tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát năm 2020

Sáng ngày 24/02/2021, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát năm 2020. Đại tá Phạm Thật, phó giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2020, là năm ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác nghiệp vụ cơ bản Cảnh sát Công an Bình Thuận; đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, hướng dẫn của Cục nghiệp vụ về công tác nghiệp vụ cơ bản với quyết tâm cao; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều được tập trung thực hiện quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào thành tích chung của Công an tỉnh, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

Hội nghị làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và tích cực, nhằm đánh giá lại một cách toàn diện những kết quả đạt được trong công tác nghiệp vụ cơ bản năm 2020 và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Hội nghị đã tổ chức ký kết trách nhiệm người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện giai đoạn 1 Đề án nghiệp vụ cơ bản, đây là điểm nhấn quan trọng để thay đổi về nhận thức, trách nhiệm và tư duy lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đối với việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản tại đơn vị, địa phương mình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay chương trình, kế hoạch cụ thể đề thực hiện nghiêm túc nội dung ký kết, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện công tác nghiệp vụ cơ bản ngay từ những tháng đầu năm 2021, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, đạt chỉ tiêu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự; ngoài ra, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trực tiếp thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản để cán bộ, chiến sĩ cấp dưới noi theo.

Tổng kết hội nghị, có 17 tập thể và 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ cơ bản năm 2020./.

Thu Hà