15/07/2021 07:04
976

Phát động cuộc thi thiết kế pa nô tuyên truyền hưởng ứng "Năm an toàn giao thông" năm 2021

Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vừa phát động, triển khai cuộc thi thiết kế pa nô tuyên truyền hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” năm 2021 với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng”. Cá nhân là công dân Việt Nam thường trú tại Bình Thuận đều có thể tham gia cuộc thi dưới hình thức thi cá nhân hoặc nhóm tác giả dự thi, Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.

Theo thể lệ cuộc thi, nội dung tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyển các thông điệp và những quy định của pháp luật về an toàn giao thông; vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Yêu cầu và quy cách đối với tác phẩm dự thi như sau:

- Mỗi tác phẩm chỉ thể hiện 01 nội dung tuyên truyền và phải có sự kết hợp giữa 02 phần: nội dung và hình ảnh, đồ họa. Hình ảnh, đồ họa và nội dung phải phù hợp với nhau; chữ viết trên tác phẩm phải là tiếng Việt.

- Tác phẩm dự thi phải do tác giả (hoặc nhóm tác giả) tự thiết kế; không được sao chép, mô phỏng ý tưởng của tác giả khác.

- Tác phẩm phải truyền tải được các thông tin tuyên truyền rõ ràng; có tính thẩm mỹ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nội dung khẩu hiệu, thông điệp trên tác phẩm phải ngắn gọn, dễ hiểu, tạo hiệu ứng thu hút người xem; tác động dễ nhớ, dễ làm theo.

- Mỗi tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức phải bao gồm: (1) 01 sản phẩm dự thi được in màu trên giấy Couche gloss bề mặt bóng; khổ giấy Ao (0,841m x 1,189m); (2) 01 đĩa DVD lưu: file gốc thiết kế hình ảnh (định dạng .cdr; .psd; .illus; .pdf) và đặt tên file theo mẫu sau: Họ và tên – đơn vị - trích yếu tác phẩm; độ phân giải dpi:72, dung lượng tối thiểu 10mb đảm bảo in bản 3m x 3,5m nếu được chọn thi công và file ảnh (lưu định dạng .jpg) phục vụ trình chiếu khi thẩm định tác phẩm; (3) 01 phiếu giới thiệu tác phẩm.

Cuộc thi được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh từ nay đến hết ngày 20/8/2021 và tổng kết, trao giải trong Tháng An toàn giao thông năm 2021 (tháng 9). Người dự thi có thể tham gia bằng cách nộp tác phẩm dự thi tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh qua Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cấp huyện (qua Công an huyện, thị xã, thành phố) hoặc gửi trực tiếp về thư ký cuộc thi (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh; số 117 - Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết)./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc