26/07/2021 17:19
35

Thông báo công khai nội dung Kế hoạch số 32/KH-CATP-CSGTTT ngày 22/7/2021

Thông báo công khai nội dung Kế hoạch số 32/KH-CATP-CSGTTT ngày 22/7/2021 (thời gian thực hiện kế hoạch: từ 06h00' ngày 26/7/2021 đến 02h00' ngày 02/8/2021)

Tập tin đính kèm: 1881_TB-CATP.pdf