18/11/2022 15:54
190

Thông báo công khai nội dung Kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 10/11/2022, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát - xử lí vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1718+500 thuộc xã Hàm Kiệm đến Km 1742 thuộc xã Tân Lập), từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

Tập tin đính kèm: 1562_0001.pdf