04/05/2021 14:20
167

Tổ chức tập huấn cho Tổ nòng cốt mô hình "Thị trấn an toàn, văn minh" thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

     Ngày 26/4/2021, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho Tổ nòng cốt mô hình “Thị trấn an toàn, văn minh” nhằm bổ sung kiến thức và trang bị những kỹ năng hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng chí Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, kiêm Phó Ban Chỉ đạo mô hình dự và phát biểu chỉ đạo.

     Tại buổi tập huấn, Tổ nòng cốt mô hình đã được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh trao đổi 05 chuyên đề, gồm: “Tổ chức và phương thức hoạt động của Tổ nòng cốt mô hình “Thị trấn an toàn, văn minh”; công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và công tác quản lý, giám sát người đang chấp hành án hình sự và người đang chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, kiêm Phó Ban Chỉ đạo mô hình phát biểu khai mạc

     Qua công tác tập huấn đã giúp cho lực Tổ nòng cốt nắm vững kiến thức, chủ động hơn trong công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và xây dựng thị trấn văn minh.

     Một số hình ảnh báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các chuyên đề của chương trình:

Báo cáo viên trình bày chuyên đề "Tổ chức và phương thức hoạt động của Tổ nòng cốt mô hình Thị trấn an toàn, văn minh"

Báo cáo viên trình bày chuyên đề phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Báo cáo viên trình bày chuyên đề công tác quản lý, giám sát người đang chấp hành án hình sự và người đang chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại khu dân cư

Báo cáo viên trình bày chuyên đề phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm

Báo cáo viên trình bày chuyên đề công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc