16/07/2023 19:06
334

Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận

Ngày 14/7/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 70 học sinh của Trường.

  Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh và giáo viên đã được cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ thông tin tình hình công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh, các loại ma túy mới, tác hại của ma tuý và trách nhiệm phòng, chống ma tuý của học sinh.

Thông qua buổi truyên truyền, đã góp phần giúp các em học sinh nhà trường nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội về ma túy tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; hạn chế đến mức thấp nhất ma túy xâm nhập học đường, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về tệ nạn ma túy, giảm số người nghiện ma túy nhất là đối tượng thanh thiếu niên và trong học sinh. Đồng thời, để mỗi học sinh nhà trường sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận nằm trong các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Ngô Công Quyền