15/11/2022 17:05
228

Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh trường trung học phổ thông Đức Tân huyện Hàm Tân nhân ngày pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 14/11/2022, tại Trường trung học phổ thông Đức Tân, Hàm Tân, Bình Thuận, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho hơn 30 giáo viên và 746 học sinh của trường.

 

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ đã giúp các em học sinh nắm rõ hơn tình hình công tác phòng, chống ma tuý tại huyện Hàm Tân, định nghĩa ma tuý, các loại ma tuý mới, tác hại, hậu quả của các loại ma tuý, kỹ năng chống lại sự cám dỗ của ma tuý. Buổi sinh hoạt đã góp phần giúp các em học sinh có nhận thức đúng đắn, nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm.

Ngoài ra, tại buổi tuyên truyền lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp trao tặng 04 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh có thành tích học tập tốt.

Ngô Công Quyền