29/03/2023 08:05
120

Hướng tới ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 – 13/5/2023)

Ngày 19/8/1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, lực lượng CAND đã được thành lập để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ. Ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an thành Thứ bộ Công an thuộc Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sắc lệnh quy định mô hình tổ chức của Thứ bộ Công an gồm 06 bộ phận: Phòng nhân sự, Vụ bảo vệ chính trị, Vụ an ninh hành chính, Vụ chấp pháp, Cục cảnh vệ và Trường Công an Trung ương. Từ sắc lệnh số 141-SL, ngày 13/5/1953, đ/c Trần Quốc Hoàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thứ bộ Công an đã ký Nghị định số 74/NĐ-CA quy định tổ chức Công an các cấp, trong đó có lực lượng an ninh kinh tế. Ngày 15/04/2003, Tổng Cục trưởng Tổng Cục ANND – Bộ Công an ký quyết định số 65/QĐ – A11 (A28) lấy ngày 13/5/1953 là ngày truyền thống của lực lượng An ninh kinh tế (ANKT).

Từ đó đến nay, mặc dù qua nhiều lần tách, nhập, đổi tên song chức năng, nhiệm vụ của lực lượng an ninh kinh tế vẫn không thay đổi mà ngày càng được bổ sung hoàn thiện, đó là tham mưu và trực tiếp tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá chủ trương, đường lối, chính sách trên lĩnh vực kinh tế; đảm bảo cho nền kinh tế phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế.

70 năm qua, các thế hệ của lực lượng an ninh kinh tế từ Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ đến Công an các địa phương đã kề vai sát cánh cùng với các lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng thật vẻ vang mà Đảng, Nhân dân và Ngành giao cho.
Tại tỉnh Bình Thuận, qua các thời kỳ, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã có bước trưởng thành và tiến bộ cả về tổ chức và nghiệp vụ công tác chuyên môn. Thời gian qua, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn phối hợp các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ; kịp thời tham mưu Công an tỉnh, UBND tỉnh các kế hoạch đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự trên địa bàn như đảm bảo an ninh trật tự tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư, tuyến đường dây 500kV, tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn, đã tham mưu tỉnh giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT tại Hồ chứa nước Sông Dinh 3, đảm bảo an ninh trật tự trong thi công và vận hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, các trạm BOT, vụ đặt chướng ngại vật đường sắt tại Cà Ná, vụ trộm cắp các phụ kiện đường dây 500kV, chuyên án đấu tranh với hoạt động mua bán, pha chế xăng dầu giả,...
Với những nỗ lực trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận nhiều năm liền được công nhận là đơn vị Quyết Thắng, đạt Cờ Thi đua UBND tỉnh, Cờ thi đua của Tổng Cục Chính trị CAND, Cờ thi đua của Bộ Công an. Nhiều cán bộ, chiến sỹ được các cấp tặng giấy khen, bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Hiện nay, tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường, cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; yêu ngành, mến nghề, giữ vững đoàn kết nội bộ và hết lòng phục vụ nhân dân; luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mục tiêu rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên; xác định chấp hành tốt Điều lệnh CAND là môi trường để xây dựng phong cách của người Công an cách mạng; thường xuyên trao dồi kiến thức, học tập và nâng cao trình độ chính trị cũng như năng lực chuyên môn… từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Phòng An ninh kinh tế