Xem nội dung ở tệp đính kèm./.

 


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 06/2023/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế, tài chính
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Võ Thành Hưng
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày có hiệu lực 24/03/2023
Trạng thái Còn hiệu lực
Số lượt xem 41
Số lượt tải 1