19/08/2022 07:48
357

Kế hoạch tuyển chọn lao động hợp đồng năm 2022

Ngày 17/8/2022, Công an tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch tuyển chọn lao động hợp đồng năm 2022. Công dân đủ điều kiện có nguyện vọng phục vụ trong Công an nhân dân tiến hành đăng ký và xét chọn theo quy định.

Tập tin đính kèm: 1117-px01.pdf