29/03/2023 08:18
107

Thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A


Ngày 23/3/2023, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch tuần tra, kiểm soát - xử lí vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1718+500 đến Km 1770+734), từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/04/2023.

Tập tin đính kèm: 515.pdf