15/04/2020 09:04
813

Công an tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa bàn cơ sở

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” và Kế hoạch số 1935/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” và Kế hoạch số 1935/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ ” năm 2019. Sáng ngày 29/8/2019, Công an tỉnh Bình Thuận (gồm 3 đơn vị PC10, PV01, PX03) phối hợp với Sở lao động, Thương binh và xã hội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại UBND phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

Tại Hội nghị, có hơn 100 người tham gia đã được phổ biến các quy định của pháp luật về xóa án tích, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT; công tác quản lý, giám sát người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm và vay vốn giới thiệu việc làm. Trong buổi tuyên truyền, đã tổ chức trao tặng 20 phần quà, trị giá 6.000.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác quản lý, giám sát, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.