28/07/2023 16:33
289

Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

Ngày 24/7/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 3515/KH-CAT về việc Tuyên truyền thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.
Văn bản đính kèm: 3515_KH tuyen tuyen De an hang gia_ky so.pdf