10/11/2022 16:52
170

Thông báo Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công an

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công an đến toàn thể công dân trong và ngoài tỉnh.

Tập tin đính kèm: QĐ 6968__4a94b.pdf