29/08/2021 19:58
67

Triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với lĩnh vực con dấu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an đã kết nối dịch vụ công hiện có của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến lĩnh vực con dấu.

Theo đó, bên cạnh hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành công tỉnh Bình Thuận, hiện nay, các cơ quan, tổ chức có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực con dấu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Các thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu có thể nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm:

- Đăng ký mẫu con dấu mới.

- Đăng ký lại mẫu con dấu.

- Đăng ký thêm con dấu.

- Đăng ký con dấu nổi, dấu thu  nhỏ, dấu xi.

- Đổi, cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Cơ quan, tổ chức có thể thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu trên Cổng dịch vụ Bộ Công an theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

- Bước 2: Sau khi truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn tiến hành chọn mục ‘Nộp hồ sơ trực tuyến’, chọn thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) cần thực hiện, chọn ‘Nộp hồ sơ’.


- Bước 3: Chọn nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, điền đầy đủ thông tin cơ bản theo yêu cầu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, tải tệp tin hồ sơ có liên quan (đối với mỗi thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu thì yêu cầu thành phần hồ sơ khác nhau) và chọn tệp tin tương ứng. Nhập mã xác nhận ở dưới mục Thông tin khác, sau đó chọn ‘Nộp hồ sơ’.

* Chú ý: Đối với các tài liệu không được phép đăng tải qua mạng theo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức phải trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Công an tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận.

Ví dụ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến:

Trường hợp cơ quan A cần đăng ký mẫu con dấu mới thì tiến hành như sau. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan A cử cán bộ truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn. Khi đăng nhập thành công, chọn mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”, chọn thủ tục “Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)”, chọn mục “Nộp hồ sơ”. Người nộp hồ sơ tiếp tục chọn nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu (chọn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Bình Thuận), sau đó điền đầy đủ các thông tin cơ bản về cơ quan, tổ chức; thông tin thành phần hồ sơ và tải tệp tin hồ sơ có liên quan. Nhập mã xác nhận ở dưới mục Thông tin khác, sau đó chọn ‘Nộp hồ sơ’.

 Hồ sơ thủ tục hành chính sau khi nộp trên Cổng dịch vụ công sẽ được chuyển đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý hồ sơ sẽ được thông báo qua địa chỉ thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức  đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công. Nếu hồ sơ hợp lệ, đến ngày hẹn cơ quan, tổ chức cử cán bộ mang hồ sơ gốc đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực con dấu tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận để nhận kết quả.

Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công vừa góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ; vừa tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức đăng ký quản lý con dấu; đồng thời hạn chế tiếp xúc, phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp./.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội