10/08/2023 15:46
155

Công an tỉnh đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 2179/KH-CAT ngày 18/5/2023 của Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 trong CAND năm 2023, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Qua đó, đã cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và Công an cấp xã, tổng thời gian cắt giảm 81/236 ngày, tỉ lệ cắt giảm 34,3%, cụ thể: Cấp tỉnh: Cắt giảm thời hạn giải quyết 29 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 65/178 ngày, tỉ lệ cắt giảm 36,5%; Cấp huyện: cắt giảm thời hạn giải quyết 06 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 11/32 ngày, tỉ lệ cắt giảm 34,4%; Cấp xã: Cắt giảm thời hạn giải quyết 06 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 05/26 ngày, tỉ lệ cắt giảm 19,2%.

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 10 TTHC lĩnh vực quản lý con dấu và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, không yêu cầu xuất trình CCCD/CMND/hộ chiếu còn giá trị sử dụng và gộp giấy giới thiệu và văn bản đề nghị thành một văn bản nhằm cắt giảm giấy tờ.

Chi tiết Quyết định xem dưới đây: 3825-PV01-PC.signed.signed.pdf

Đội Pháp chế và Quản lý khoa học