28/07/2023 19:23
1021

Phòng An ninh nội địa tận tình hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa đã tích cực đi cơ sở để hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho các vị chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 2272/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, Công an tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNeID nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho công dân, đặc biệt là các chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc cài đặt ứng dụng VNeID

Việc sử dụng ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng kí tài khoản định danh điện tử ở mức 2 (tài khoản mức 1 có giá trị chứng minh thông tin trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; còn mức 2 có giá trị tương đương với sử dụng căn cước công dân trong các giao dịch có yêu cầu xuất trình căn cước công dân). Ngoài ra, tài khoản mức 2 cung cấp thông tin có trong các loại giấy tờ đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế… người dân hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng VNeID thay thế giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ khác với điều kiện đã đồng bộ các giấy tờ này vào tài khoản định danh mức 2.

Đến nay, Phòng An ninh nội địa đã tổ chức 07 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID cho trên 1.000 chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Qua các buổi tuyên truyền, các vị chức sắc, chức việc đã hiểu rõ hơn về những lợi ích của ứng dụng VNeID trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến, như thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng… sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. Ngoài ra trên ứng dụng VNeID còn có các tính năng nổi bật: Ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm…

Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.

Phòng An ninh nội địa